Obecné podmínky pronájmu a pravidla pořádání akcí ve vinařském centru Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.

 

 1. Základní pronájem vinařského centra stojí 7.000,-Kč za kalendářní den bez ohledu na dobu využití v daný den, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak.
 2. Dle počtu účastníků, dalších požadavků a nároků zákazníka rozhoduje provozovatel o počtu členů vlastní obsluhy. Obsluha se platí v částce 200,-Kč za hodinu a osobu po celou dobu trvání akce, k této době se připočítává 6 hodin á 200,-Kč na přípravu a úklid, případně další čas strávený provozovatelem se zákazníkem při přípravě akce.
 3. Veškerou stravu a nápoje zajišťuje provozovatel dle požadavků zákazníka. Strava je přednostně zajištěna z nabídky smluvního cateringu. Pokud zákazník trvá na zajištění stravy u jiného cateringu, připočítává se k ceně pronájmu provozní přirážka ve výši 15 %. Stejně tak přednostně provozovatel zajišťuje koláče a cukroví u smluvní pekárny a cukrárny dle objednávky zákazníka. Na základě dohody zákazníka a provozovatele je možno dodat ve výjimečných případech tyto položky z produkce zákazníka.
 4. Výzdobu sálu zajišťují vždy pracovníci provozovatele podle požadavků zákazníka nebo dle jeho výběru z dosud realizovaných typů výzdob sálu, které provozovatel nabídne na vyžádání. Při výzdobě sálu nelze realizovat žádné prvky, které by předpokládaly lepení na stěny sálu či na nábytek či konstrukce klimatizačních jednotek či dalších zařízení.
 5. Při akcích ve vinařském centru se konzumuje zásadně lahvové víno Vinařství Dvořáček LTM s.r.o., plně adjustované s etiketou s údaji dle zákona o vinařství a vinohradnictví v platném znění. Sudové nebo stáčené víno není možno v prostorách vinařského centra konzumovat. Víno si vybírá zákazník z nabídky provozovatele s tím, že současně určuje počty a druhy vín jak do nápojového rautu, tak k rozmístění na stoly v množství doporučeném provozovatelem. Platí se zcela vypité, ale i jen otevřené či částečně spotřebované láhve v cenách „ze sklepa“ bez DPH. Nevypité láhve si zákazník po akci po zazátkování provozovatelem odveze. Pokud zákazník trvá na dodání vlastního vína, může být toto opět pouze lahvové a musí být plně v souladu se zákonem opatřeno etiketou s plnou adjustáží se všemi údaji dle zákona. Za každou takovou láhev zaplatí zákazník provozovateli „korkovné“ ve výši 150,-Kč.
 6. Zákazník si může přinést max. 2 litry pálenky či jiného destilátu z vlastní produkce určeného pro welcome-drink. Ve výjimečných případech po dohodě s provozovatelem si zákazník může zajistit pro potřeby welcome-drinku šumivá či perlivá vína, opět plně adjustovaná v souladu se zákonem, pokud tato nejsou předmětem produkce či nabídky vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
 7. Nevratná záloha ve výši přepokládaných nákladů akce, mimo nákladů na víno, ve výši sjednané při závazné objednávce se platí 10 dní předem na účet provozovatele nebo v hotovosti proti dokladu. Doplatek pak v hotovosti nebo převodem na účet do 3 dnů po skončení akce.
 8. Případně jiné alkoholické nápoje zajišťuje provozovatel dle přání zákazníka. Čepované pivo je možné pouze výjimečně v letních měsících, přičemž výčepní zařízení je vždy umístěno na terase u hřbitovní zdi. Hosté zákazníka si v tomto případě čepují pivo sami. Výpůjčku výčepního zařízení a nákup pivního sudu s vybraným druhem piva zajištuje provozovatel, vše hradí zákazník v cenách sjednaných při závazné objednávce, výjimky jsou možné po dopředné domluvě.
 9. Hudbu (taneční, lidovou, cimbálovou, DJ aj.) zajišťuje provozovatel včetně případného vypořádání autorských práv dle přání zákazníka. Celkové náklady za hudební produkci včetně nákladů na dopravu hudebníků jsou součástí celkové ceny za akci. Při hudební produkci DJ je zakázáno používat v sále efekty typu „bublifuk“, popřípadě jiné „vlhké“ efekty. Toto je možné po vzájemné dohodě pouze při produkci venku na dvoře vinařského centra. Produkce vlastní vybrané hudby je možná ze zařízení zákazníka (NB, mobilní telefon) na základě dohodnutého místa připojení a dalších podmínek provozovatele. Žádný typ hudební produkce nesmí být v rozporu s obecně platnou vyhláškou.
 • Druhý den dopoledne, není-li dohodnuto jinak, odveze zákazník veškeré zbytky jídla a pití, stejně jako případné dary a květiny, a to nejpozději do 12:00 hodin. Zapůjčené nádobí vrátí zákazník do večera téhož dne, nebude-li předem dohodnuto jinak.
 1. Akce končí nejpozději ve 24:00, v případě prodloužení akce o jednu hodinu je účtován příplatek k nájmu 1.000,- Kč, za každou další hodinu je příplatek k nájmu 2000,-Kč.
 2. Předmětem konečné úhrady za uspořádanou akci jsou také případně rozbité skleničky, talíře či jiné nádobí, či jinak poškozený interiér či nábytek v cenách sjednaných s provozovatelem. Za znečištění vinařského centra nad rámec běžného znečištění dle ročního období je účtováno 3.000,- Kč až 5.000,-Kč podle rozsahu a závažnosti. Při vícedenních akcích či akcích mimořádného rozsahu může provozovatel požadovat kauci na úhradu případně způsobených škod až do výše 30.000,-Kč, která je součástí úhrady zálohy na akci, zúčtovaná po jejím skončení.
 3. V případě zrušení již závazně objednané akce z důvodů překážek na straně provozovatele bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha ve výši 100 % nejpozději do 2 dnů po sdělení této skutečnosti provozovatelem zákazníkovi. Zákazník může navíc využít možnost uspořádat akci v jiném náhradním termínu s 10% slevou na nájemném, a to do jednoho roku od termínu původní, provozovatelem zrušené akce.

V Mikulčicích 22. 9. 2023

Lubomír Dvořáček

Kontaktní údaje

Vinařství DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.

Adresa: 696 19 Mikulčice ev. č. 93
Telefon: +420 731 546 542
email: dvoracek@sendme.cz

: 28289510
IČO: CZ28289510

© Vinařství Dvořáček LTM 2023 :: web vytvořil AKO Enterprise s.r.o.